Işhukuku

Alın terinizin karşılıģını alma hakkında yardımcı olmak.

Alın terinizin karşılıģını alma hakkında yardımcı oluyoruz.

Ağır engelli özel konularda bile, size tavsiyede bulunabiliriz. Eşinizin sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyor ve buna göre hareket ediyoruz.
İş kanunu işçilerin ve işçilerin bağımlılığını güçlendirir. Bireysel istihdam hukuku ve toplu iş hukuku arasında bir ayrım yapılır.
Bireysel çalışma hukuku, işveren ve çalışan arasındaki ilişkiyle ilgilidir. İki taraf arasındaki ilişkide tutarsızlıklar varsa, geçerli iş kanunu netliği sağlar.
Buna karşılık, toplu iş hukuku, çalışan ve ilgili işverenin temsilcileri arasındaki yasal ilişki ile ilgilidir.
Yasal konular, yanlış davranışların sonuçları, ödeme güçlüğü veya zorbalık davaları ile ilgilenir.